Kamerbrief met stand van zaken compensatieprojecten gemeenschap Hawija

Minister Kamp (Defensie)stuurt een brief over de stand van zaken van de compensatieprojecten in Hawija, Irak. In de brief wordt ingegaan op de uitvoering van de opgestelde plannen, de besteding van de toegezegde middelen, en de mate waarin slachtoffers al zijn gecompenseerd.

Kamerbrief met stand van zaken compensatieprojecten gemeenschap Hawija (PDF | 3 pagina's | 171 kB)