Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2022-2024 AIV

Minister Knapen (BZ) biedt de Tweede Kamer het Werkprogramma aan van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) voor de jaren 2022-2024. 

Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2022-2024 AIV (PDF | 1 pagina | 48 kB)