Antwoord vragen over de kwetsbare positie van ouderen in conflictsituaties

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de kwetsbare positie van ouderen in conflictsituaties. De vragen zijn gesteld door het lid Van der Graaf (ChristenUnie).

Antwoord vragen over de kwetsbare positie van ouderen in conflictsituaties (PDF | 4 pagina's | 172 kB)