Besluit op Wob-verzoek over Nederlands beleid Polen

De minister  van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft op 24 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het Nederlands beleid ten aanzien van rechtsstatelijke ontwikkelingen in Polen.