Nederland ondersteunt vredesproces Midden-Oosten

Bij het vredesproces tussen Israëlische en Palestijnse autoriteiten zet Nederland in op een zogenaamde tweestatenoplossing. Waarbij een veilig Israël en een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat in vrede naast elkaar bestaan.

Tweestatenoplossing Midden-Oosten

Als het lukt een tweestatenoplossing te bereiken, betekent dit dat Israël en de Palestijnse staat elkaars bestaansrecht erkennen. De grenzen van voor 4 juni 1967 (voor de 6-daagse oorlog) vormen daarbij het uitgangspunt. De Palestijnse staat zal dan bestaan uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Israël zal dan bestaan uit het overgebleven gebied van het historische Palestina.

Er moeten garanties zijn voor de veiligheid van zowel Israël als de toekomstige Palestijnse staat. Hiervoor zijn onderhandelingen nodig over de status van Jeruzalem en over het vluchtelingenvraagstuk. De Verenigde Staten, Verenigde Naties (VN), Europese Unie (EU) en Rusland zijn het zogenaamde Midden-Oosten Kwartet. Zij zijn leidend in de onderhandelingen.

Nederland beschouwt de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden als illegaal. Deze zijn in strijd met het internationaal recht en vormen een ernstige bedreiging voor het vredesproces.

Nederland wil investeren in de relatie met Israël en met de Palestijnse autoriteiten. Zo hoopt Nederland een bijdrage te kunnen leveren aan een definitieve oplossing.

Nederland steunt hervormingen Arabische regio

In veel Arabische landen is sinds 2011 meer democratie en respect voor mensenrechten. Nederland gebruikt deze gebeurtenissen om het vredesproces in het Midden-Oosten weer op gang te brengen. Nederland wil zich sterk maken voor:

  • maatschappelijke en economische hervormingen;
  • democratisering (inclusief vrije en eerlijke verkiezingen);
  • opbouw van de rechtsstaat;
  • respect voor mensenrechten;
  • economische ontwikkeling.

Soms doet Nederland dit in overleg tussen 2 landen (bilateraal). Maar Nederland werkt hierbij ook samen met andere landen (multilateriaal) in bijvoorbeeld de EU, VN en NAVO.

Europa heeft grote belangen in de Arabische wereld. Op het gebied van vrede en veiligheid bijvoorbeeld. Landen in de regio zijn ook belangrijke handelspartners en afzetgebieden. Zij controleren handelsroutes en fossiele brandstoffen.