Nederland ondersteunt Afghanistan

Nederland heeft sinds 2002 meegeholpen Afghanistan opnieuw op te bouwen en stabieler en veiliger te maken. De ISAF trainingsmissie in Kunduz is in juli 2013 geëindigd. Momenteel doen 160 Nederlandse militairen mee aan de nieuwe NAVO-missie Resolute Support, die in 2015 van start is gegaan.

ISAF trainingsmissie Kunduz

De trainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz startte in 2011. Doel was de rechtsstaat te verbeteren en de bevolking meer vertrouwen te geven in politie en justitie. Nederland heeft politieagenten getraind, maar ook aanklagers, rechters en advocaten.

De trainingsmissie eindigde in juli 2013. Eén van de resultaten van de missie is een professionelere Afghaanse politie op alle niveaus. De Afghanen zijn voldoende opgeleid om hun eigen veiligheid te regelen en zelf hun politiemensen te trainen. Ruim 1900 agenten hebben leren lezen en schrijven. De relatie tussen bevolking en politie is verbeterd. En er is meer samenwerking tussen politie en justitie.  

Een overzicht van alle resultaten van de trainingsmissie in Kunduz staat in de Eindevaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan.

ISAF trainingsmissie Uruzgan

Van 2006 tot 2010 hielp Nederland mee aan de opbouw, stabiliteit en veiligheid  in de provincie Uruzgan. Nederland heeft bijgedragen aan de versterking van:

  • het Afghaanse leger;
  • de Afghaanse politie;
  • onderwijs;
  • gezondheidszorg;
  • positie van vrouwen;
  • infrastructuur;
  • plattelandsontwikkeling;
  • private ontwikkeling. 

De resultaten van de Nederlandse bijdrage aan de missie in Uruzgan staan in Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006-2010.

Aanleiding ISAF-missie Afghanistan

Na de aanslagen van 11 september 2001 wilde de internationale gemeenschap terrorisme en radicalisering in Afghanistan tegengaan. De Taliban had in het land de macht in handen en weigerde Osama bin Laden uit te leveren. De Verenigde Staten begonnen op 7 oktober 2001 operatie 'Enduring Freedom'. Dit was een internationale operatie tegen militaire installaties van de Taliban en trainingskampen van Al-Qaeda. Ook Nederland had aandeel in de operatie Enduring Freedom
In december 2001 gaf de VN-Veiligheidsraad toestemming voor de internationale vredesmacht ISAF. ISAF staat voor International Security Assistance Force. De NAVO voerde sinds 2003 het commando over deze vredesmissie.