Minister Kaag naar crisisregio Congo

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking brengt komende maandag en dinsdag een bezoek aan de Democratische Republiek Congo (DRC). Met name haar reis naar de crisisregio Tanganyika in het oosten van het land is een belangrijk onderdeel van haar programma. ‘In Congo woedt een vergeten conflict. Met miljoenen ontheemden, doden en gewonden. Seksueel geweld, ziektes en ondervoeding leveren een hartverscheurend beeld op. Ondanks herhaaldelijke pogingen om vrede en veiligheid in het land te brengen, laait geweld tussen strijdgroepen steeds weer op. Met als gevolg één van de ernstigste rampen van dit moment. Maar we kunnen deze mensen niet in de steek laten.’

Congo kent een geschiedenis van geweld en conflict. Alleen al in de periode 1998-2006 zijn ruim vijf miljoen mensen omgekomen. En opnieuw is de situatie kritiek. Door mensenrechtenschendingen komen dagelijks mensen om. Het Wereldvoedselprogramma van de VN vreest de komende maanden tienduizenden doden als gevolg van ziekten en hongersnood. In Tanganika zal de minister ontmoetingen hebben met ontheemden, hulpverleners en lokale autoriteiten. In deze provincie verblijven momenteel een half miljoen mensen die op de loop zijn voor geweld en onder primitieve omstandigheden moeten zien te overleven. Tijdens dit onderdeel van haar programma wordt Kaag vergezeld door Mark Lowcock, onder-Secretaris Generaal van de VN voor humanitaire zaken en noodhulpcoördinator. Lowcock zal aansluitend in New York de VN Veiligheidsraad (VNVR) informeren over de actuele ontwikkelingen in de regio. Nederland is deze maand voorzitter van de VNVR. 

Sloppenwijken

De reis van de minister begint in Kinshasa. Daar spreekt ze met leden van de Congolese regering, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van Monusco, de vredeshandhavingsmissie van de VN in Congo. In deze gesprekken zal niet alleen de humanitaire situatie maar ook het politieke proces in Congo worden aangekaart, waar geplande verkiezingen al enkele malen zijn uitgesteld. Verder zal Kaag een bezoek brengen aan een van de grootste sloppenwijken van Kinshasa en daar ontmoetingen met bewoners hebben.

In de afgelopen vijf jaar is door de internationale gemeenschap in totaal 2.8 miljard USD aan noodhulp beschikbaar gesteld. Nederland heeft sinds 2013 ongeveer 45 miljoen euro vrijgemaakt voor de Congolese bevolking (via directe bijdragen). Daarmee zijn meer dan 140 miljoen mensen geholpen. Maar ook op andere manieren is gewerkt om vrede en stabiliteit in het land en de regio te verbeteren, onder meer met programma’s gericht op het tegengaan van seksueel geweld en armoedebestrijding. De indrukken en ervaring die minister Kaag tijdens de reis opdoet leveren tevens waardevolle input op voor de beleidsnota waar ze momenteel aan werkt. Deze zal medio mei worden gepresenteerd.