Nederland zet zich in de Veiligheidsraad in voor de bevolking van Jemen

Onder Nederlands voorzitterschap heeft de Veiligheidsraad zich uitgesproken over de humanitaire crisis in Jemen. ‘De Veiligheidsraad legt hiermee een basis voor de volledige en permanente toegang voor alle humanitaire en commerciële goederen tot alle havens van Jemen’, aldus minister Blok (Buitenlandse Zaken).

Jemen is een van de grootste humanitaire crises van dit moment. Nederland zit sinds 1 januari jl. in de VN-Veiligheidsraad. Sindsdien maakt het kabinet zich ook daar hard voor de situatie in Jemen. In een verklaring geeft de Veiligheidsraad gezamenlijk prioriteit aan het verbeteren van de humanitaire situatie in Jemen. Dat is een stap in de goede richting naar een vreedzame oplossing. De Veiligheidsraad doet een oproep tot naleving van het humanitair oorlogsrecht door alle partijen. De Raad onderstreept ook het belang van gerechtigheid in Jemen.

Afgelopen najaar had de door Saoedi-Arabië geleide coalitie zware importbelemmeringen ingesteld die de Jemenitische bevolking hard geraakt hebben. Recent heeft die internationale coalitie positieve stappen gezet, zoals het tijdelijk opheffen van de blokkade en de toezegging van USD 1 miljard aan humanitaire hulp voor Jemen. Nederland verwelkomt deze stappen, maar om de import van voedsel naar het noodzakelijke niveau te krijgen dient de blokkade volledig en permanent te worden opgeheven.

De Veiligheidsraad constateert dat de humanitaire situatie zal blijven verslechteren zolang er geen vredesakkoord wordt gesloten. De Raad herhaalt zijn oproep aan de partijen om hun voorwaarden voor onderhandelingen te laten vallen. Minister Blok: ‘Deze humanitaire verklaring is ook een steun in de rug voor de nieuwe VN-Gezant voor Jemen. Die gezant gaat nu verder onderzoeken hoe hij de partijen weer met elkaar in gesprek kan brengen, zodat ze een wapenstilstand overeen kunnen komen. In de Veiligheidsraad hebben we onze steun voor hem uitgesproken.’

Dankzij de Nederlandse inzet in de Mensenrechtenraad in september 2017 werd een Groep van Experts opgericht die inmiddels aan het onderzoek is begonnen naar schendingen van het humanitair oorlogsrecht door alle partijen.