Reactie minister Blok op Amerikaans besluit over Irandeal (JCPOA)

'President Trump wil de Amerikaanse stekker uit de Irandeal trekken. Dat is slecht nieuws voor de Nederlandse en de Europese veiligheid,' aldus minister Blok. ‘Nu is het zaak snel om de tafel te gaan. Met de EU, maar ook met de Amerikanen. Om een nieuw pad uit te stippelen en aan een oplossing te werken. Volgende week ben ik bij de Veiligheidsraad in New York, waar Iran natuurlijk een prominent onderwerp van gesprek zal zijn.’

'Let wel, het Iran-akkoord verzekert dat Iran geen kernwapen ontwikkelt. Het draagt bij aan stabiliteit in de regio, en het draagt bij aan de veiligheid van Nederland en Europa. Het is en blijft de beste manier om ons te verzekeren dat Iran geen kernwapen ontwikkelt, gebaseerd op heel stevige inspecties van het Internationaal Atoomgezelschap. Het akkoord is niet perfect, en de zorgen over het Iraanse ballistische raketprogramma en de Iraanse rol in de regio moeten we blijven adresseren. Maar het akkoord is een noodzakelijk resultaat van 12 jaar onderhandelen. Het Amerikaanse besluit brengt ons verder van huis. Nederland gaat met partners aan een oplossing werken, voor onze veiligheid en die van Europa,' aldus de minister.