Minister-president Rutte bij EU-Westelijke Balkan Top

Minister-president Rutte is donderdag 17 mei aanwezig bij de EU-Westelijke Balkan Top in Sofia, Bulgarije. Deze top is een informele bijeenkomst van EU-staatshoofden en regeringsleiders en richt zich op de betrekkingen met de Westelijke Balkan.

Aan de vooravond van de top vindt op uitnodiging van voorzitter van de Europese Raad Tusk een informeel diner plaats. Hier zal onder meer gesproken worden over het belang van onderzoek, innovatie en digitalisering en over de handelsrelatie met de Verenigde Staten en de toekomst van het nucleaire akkoord met Iran.