Minister-president Rutte, minister Blok en minister Bijleveld naar NAVO-top in Brussel

Minister-president Rutte neemt samen met minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie deel aan de NAVO-top in Brussel op 11 en 12 juli 2018.

De minister-president, minister Blok en minister Bijleveld nemen op 11 juli gezamenlijk deel aan een werksessie waar onder meer wordt gesproken over gereedheid en inzetbaarheid, het verbeteren van de militaire mobiliteit in Europa en de nadere invulling van de afspraken die in 2014 tijdens de NAVO-top in Wales zijn gemaakt over defensie-uitgaven. Ook zal het gezamenlijke antwoord op dreigingen en ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika ter sprake komen, waaronder de nieuwe NAVO-missie in Irak.

’s Avonds neemt minister-president Rutte deel aan een werkdiner in aanwezigheid van de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie. Minister Blok is aanwezig bij een werkdiner waar met Jordanië, Tunesië en Irak wordt gesproken over de ontwikkelingen aan de zuidflank van het bondgenootschap en over terrorismebestrijding. Minister Bijleveld neemt deel aan een werkdiner waar de aanpassing van de NAVO aan de zich ontwikkelende veiligheidssituatie centraal staat. Het gaat hierbij onder meer over verbetering van de militaire mobiliteit, een onderwerp dat voor Nederland centraal staat.

Op 12 juli nemen de minister-president en de ministers gezamenlijk deel aan een bijeenkomst met Georgië en Oekraïne en aan een bijeenkomst over de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan. Hierbij zullen de extra bijdragen aan Resolute Support, waaronder die van Nederland, aan de orde komen.

Voorafgaand aan de top wordt een verklaring getekend over EU-NAVO samenwerking.

Nu een oplossing is gevonden voor de naamkwestie kan Macedonië op de top een uitnodiging krijgen om onderhandelingen over NAVO-toetreding te beginnen.