Nederlandse finale in VN-Veiligheidsraad: ‘Zonder recht, geen vrede’

De VN-Veiligheidsraad neemt vandaag een door Nederland geïnitieerde resolutie. Hiermee beslist het hoogste internationale orgaan dat een rechtsstaat noodzakelijk is voor vrede. ‘Nederland heeft tijdens zijn lidmaatschap van de Veiligheidsraad ingezet op verbetering van vredesoperaties, gerechtigheid en het voorkomen van conflicten. Met deze Nederlandse resolutie, tegen het einde van de Nederlandse deelname aan de Raad, maken we de cirkel rond’, aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken. Hij woonde de unanieme stemming in New York bij en sprak de raad voor de laatste keer dit jaar namens het kabinet toe.

‘Het is een bijzonder jaar geweest, waarin een bijzondere verantwoordelijkheid op de Nederlandse schouders rustte. Vandaag neemt de Veiligheidsraad een resolutie aan waarmee we de Nederlandse vingerafdruk achterlaten in New York; internationaal recht en gerechtigheid is echt iets Nederlands’, aldus minister Blok. Nederland draagt het stokje over aan Duitsland en België, die namens de EU vanaf 2019 plaats zullen nemen in de Veiligheidsraad.

Nederland onderstreepte het afgelopen jaar herhaaldelijk dat vrede niet duurzaam kan zijn zonder goed functionerende politie en rechtspraak. Ook pleitten we ervoor dat de effectiviteit van VN-vredesoperaties beter moest. Met de nieuwe resolutie kan de Veiligheidsraad rechtstatelijke vuistregels beter toepassen en vastleggen in de mandaten van vredesmissies. ‘Met deze afspraken kunnen we inzetten op de lokale vervolging van misdaden en gerechtigheid voor slachtoffers’, zegt Blok.

De resolutie beschrijft de aansturing voor de training van politie, de opleiding van onafhankelijke rechters en de opbouw van veilige en humane gevangenissen. Hier is geld, kennis en ervaring voor nodig bij de VN. Blok: ‘De resolutie bundelt deze krachten om samen met het land waar conflict heerst vrede te bereiken die blijft. Dat dient behalve die landen ook de veiligheid van Nederland.’