Nederland steunt sancties mensensmokkelaars Mali

De VN-Veiligheidsraad heeft vandaag voor het eerst besloten om drie personen op een sanctielijst te plaatsen vanwege het ondermijnen van het vredesproces in Mali. Nederland is met zijn bijdrage aan de VN-missie MINUSMA en verschillende ontwikkelingsprogramma’s een betrokken partner in Mali. Ons land en onder meer Frankrijk zijn de aanjagers achter de sancties.

Criminele en terroristische groepen die zich bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteit in de Sahel profiteren momenteel van de instabiliteit in Mali. Voorbeelden hiervan zijn de smokkel van wapens, drugs en mensen.

Twee van de drie individuen die nu op deze sanctielijst komen te staan, zijn betrokken bij mensenhandel- en smokkel. Door hun criminele activiteiten brengen ze het vredesakkoord in Mali in gevaar.

Minister Blok: ‘Met het toepassen van deze sancties in Mali geeft de internationale gemeenschap een duidelijk signaal; dat het bedreigen van vrede en veiligheid in Mali niet zonder gevolgen blijft.’

Deze sancties sluiten aan bij het succesvolle Nederlandse initiatief eerder dit jaar om mensenhandelaren en mensensmokkelaars in Libië aan te pakken en de bredere Nederlandse inzet op het bestrijden van mensenhandel en -smokkel in Noord en West-Afrika.

Nederland is dit jaar lid van de VN-Veiligheidsraad en is mede-indiener van deze sancties.