Nederland en Irak zetten gesprek over berechting ISIS-strijders voort

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en zijn collega-minister Al Hakim van Irak spraken vandaag in Den Haag over verschillende onderwerpen, waaronder de berechting van ISIS-strijders. Nederland en Irak buigen zich al enige tijd over hoe de tienduizenden ISIS-strijders in de regio het beste berecht kunnen worden. Zo hebben Blok en Al Hakim samen ruim twintig landen bijeengeroepen voor een ministeriële bijeenkomst bij de VN in New York eind september over berechting van ISIS.

De wens van Nederland en andere landen ISIS-terroristen daar te berechten waar ze hun misdaad hebben begaan is vandaag opnieuw uitgebreid besproken tijdens het bezoek van minister Al Hakim aan Den Haag. De ministers spraken af het gesprek voort te zetten. Minister Blok: ‘Ik ben blij dat we hebben afgesproken onze besprekingen over berechting te vervolgen, ondanks onze verschillen van inzicht. Ik vind dat we het aan onszelf en de slachtoffers van ISIS verschuldigd zijn tot het uiterste onderzocht te hebben of onze verschillen overbrugbaar zijn.’

Het bezoek van Al Hakim aan Den Haag volgt op de reis van Blok naar Baghdad en Fallujah eind 2018. Sindsdien hebben de twee veelvuldig contact gehad, ook in anti-ISIS-coalitieverband. Nederland en Irak maken allebei al jaren deel uit van de coalitie, wiens strijd gisteren een nieuwe mijlpaal bereikte met het uitschakelen van leider Baghdadi. Nederland heeft het mandaat voor de Nederlandse militairen in Irak onlangs verlengd tot eind 2021. 

Ministers Blok en Al Hakim hebben het ook gehad over de huidige situatie in Irak, waar de afgelopen weken regelmatig gewelddadige demonstraties plaatsvonden, met tientallen doden tot gevolg. Blok heeft zijn zorgen geuit over het geweld tegen demonstranten. Tot slot is ook de situatie in de golfregio besproken; Irak speelt een belangrijke de-escalerende rol in de nog altijd hoog oplopende spanningen in de Golf.