Aanpak seksueel misbruik in jeugdhulp

Het kabinet wil samen met professionals seksueel misbruik in de jeugdhulp terugdringen. Bijvoorbeeld door professionals gericht op te leiden. Zij kunnen dan seksueel misbruik sneller signaleren en tegengaan.

Onderzoek naar seksueel misbruik

De commissie-Samson publiceerde op 8 oktober 2012 haar onderzoek naar seksueel misbruik in de jeugdzorg. De commissie heeft zich uitgesproken voor registratie van jeugdzorgprofessionals. Door de professionalisering ontstaat een systeem van permanente educatie. Binnen dit systeem zal voorkomen, signaleren en stoppen van seksueel misbruik een plaats krijgen.

Maatregelen tegen seksueel misbruik

De overheid streeft naar oplossingen en verbeteringen. Inmiddels zijn de volgende maatregelen genomen. 

  • Een Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik.
  • Het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ geeft maatregelen die kindermishandeling moeten voorkomen en stoppen. Daarnaast komen er maatregelen om kindermishandeling sneller te signaleren en de schadelijke gevolgen ervan te beperken. Goede nazorg beperkt bijvoorbeeld zo veel mogelijk de schadelijke gevolgen. 
  • De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik let op de uitvoering van het Actieplan Kinderen Veilig. Verder volgt de taskforce de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie-Samson. 
  • Jeugdzorg Nederland ontwikkelde samen met instellingen het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg (pdf). De commissie Rouvoet heeft dit kwaliteitskader getoetst en vastgesteld en ziet toe op de invoering. 
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit. Daarbij richt de inspectie zich in het bijzonder op seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen. Als het nodig is, grijpt de inspectie in.