Beleidsinformatie ter ondersteuning van het jeugdbeleid

De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten beschikken over beleidsinformatie om hun jeugdbeleid vorm te kunnen geven. Deze beleidsinformatie geeft inzicht in het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Statistieken en rapporten beleidsinformatie jeugd

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen leveren de gegevens voor de beleidsinformatie jeugd aan bij het CBS. Het CBS verwerkt deze gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze op Statline.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) kunnen met deze gegevens toezien op de werking van het jeugdstelsel.

Materialen beleidsinformatie jeugd

Voor beleidsmakers zijn verschillende materialen beschikbaar: