Cijfers ondersteuning jeugdbeleid

De ontwikkeling van een samenhangend jeugdbeleid vraagt om samenhangende informatie. Deze staat in de Jeugdmonitor. De Jeugdmonitor informeert beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden over de situatie van de jeugd.

Thema’s Jeugdmonitor

In de Jeugdmonitor staan publicaties en cijfers online over jongeren van 0 tot 25 jaar. De monitor bundelt de informatie over de jeugd in 5 thema’s: 

  • gezondheid en welzijn;
  • jongeren en gezin;
  • onderwijs;
  • arbeid;
  • veiligheid en justitie. 

Ieder thema heeft onderzoekscijfers over verschillende onderwerpen. Bij het thema gezondheid en welzijn deed men bijvoorbeeld onderzoek naar het aantal kinderen dat rookt. Ook zijn er cijfers over het aantal kinderen met overgewicht. Er zijn gegevens op leeftijd, geslacht en herkomst of regio.

Ontwikkeling en uitvoering Jeugdmonitor

De volgende ministeries wilden dat de Jeugdmonitor tot stand kwam:

  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
  • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
  • Justitie en Veiligheid (JenV). 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de Jeugdmonitor uit en stelt een jaarlijks rapport op.

Nieuwsbrief Jeugdmonitor

Elke 2 maanden brengt de Jeugdmonitor een nieuwsbrief uit.

Beleisinformatie jeugd

Beleidsinformatie jeugd helpt gemeenten bij de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering.