Voortgang Actielijn 2 Zorg voor de Jeugd

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd informeren minister De Jonge over de voortgang van het Actieplan Pleegzorg, het Koersdocument Sterke gezinshuizen en het plan De best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Deze plannen zijn onderdeel van actielijn 2 van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.