Kamerbrief over voorhang Besluit regels verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken bij kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor regels voor het verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken voor een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.

Kamerbrief over voorhang Besluit regels verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken bij kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp (PDF | 2 pagina's | 158 kB)