Factsheet Woonplaatsbeginsel 2016

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt.
In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Een werkgroep van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland en de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) heeft gekeken hoe de toepassing van het woonplaatsbeginsel verduidelijkt kan worden.

Deze factsheet heeft het doel de toepassing van het woonplaatsbeginsel te verduidelijken. Zowel aan de hand van de theorie als op basis van casuïstiek.