Mindmap Stappenplan bepaling verantwoordelijke gemeente

Met dit stappenplan kunt u vaststellen welke gemeente verantwoordelijk is. Dit ten behoeve van de bestuurlijke en financiƫle verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten. De VNG en het Rijk hebben afgesproken om de Jeugdwet toe te passen zoals in dit stappenplan uiteen is gezet.

Bij dit schema hoort een factsheet met uitleg over het woonplaatsbeginsel.