Basisfuncties voor lokale teams in kaart

Routekaart voor de ontwikkeling van de basisfuncties van lokale teams en wijkteams. Deze routekaart is bedoeld voor beleidsmakers en beslissers bij gemeenten die zich bezighouden met de organisatie van ondersteuning en zorg voor inwoners.