Waar vind ik hulp voor de psychische problemen van mijn kind?

Uw kind onder de 18 kan bij psychische problemen hulp krijgen via de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ). Psychische problemen zijn bijvoorbeeld angsten, depressieve gevoelens of piekeren. 

Verwijzing nodig voor jeugd-GGZ

Voor hulp via de jeugd-GGZ heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze verwijzing krijgen van:

  • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, zoals het lokale (wijk)team of Centrum voor Jeugd en Gezin;
  • de huisarts;
  • een medisch specialist;
  • een jeugdarts.

Ook met vragen kunt u terecht bij bovenstaande hulpverleners.

Personeel jeugd-GGZ

Binnen de jeugd-GGZ zijn onder meer psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen werkzaam. Zij zijn specialisten in de psychische ontwikkeling van kinderen, soms in samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. De hulpverleners werken samen met andere jeugdhulporganisaties en met het onderwijs.

Behandelplan jeugd-GGZ

Voor de behandeling start, kijkt een hulpverlener eerst naar de aard en omvang van de klachten. Na de diagnose stelt de hulpverlener een behandelplan op. Als ouders bent u betrokken bij de behandeling. Bijvoorbeeld door gesprekken met de hulpverlener over de behandeling van uw kind.

Behandelingen meestal dichtbij huis

De meeste behandelingen in de jeugd GGZ vinden plaats dichtbij huis (ambulante zorg). Bijvoorbeeld bij een psychiater die werkt bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie of bij een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut. Steeds vaker krijgen kinderen een een deel van de behandeling via een programma op internet (e-health). Sommige kinderen worden voor behandeling opgenomen in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling).

Beschermd wonen voor jongeren

Jongeren onder de 18 jaar die beschermd wonen, vallen onder de Jeugdwet. De gemeente is hierdoor verantwoordelijk voor het beschermd wonen. U kunt bij uw gemeente beschermd wonen voor uw kind aanvragen.