Hoe regel ik jeugdhulp (jeugdzorg) voor mijn kind?

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met uw kind welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat uw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt. 

Soorten jeugdhulp (jeugdzorg) via de gemeente

Hoe u daadwerkelijk bij de jeugdhulp terecht komt regelt elke gemeente weer anders. Dat kan het gemeentelijk jeugdteam zijn in de wijk. Maar ook een Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Jeugdteam in de wijk

In veel gemeenten biedt het jeugdteam in de buurt jeugdhulp aan. U of uw kind of een familielid kunnen het jeugdteam direct benaderen. Maar de school, de huisarts, de jeugdarts of de sportvereniging kunnen u ook doorverwijzen. De deskundigen in het wijkteam kijken samen met ouders en kinderen welke hulp er nodig is. En welke instantie de hulp kan geven. 

Informeer bij uw gemeente hoe u contact legt met het wijkteam. 

Centra Jeugd en Gezin (CJG)

Veel gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin. Hier werken professionals  van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft. Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen. 

Pgb voor jeugdhulp

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Meer informatie leest u in Waar vraag ik een persoonsgebonden budget aan?

Bezwaar maken als gemeente uw vraag om jeugdhulp afwijst

U en/of uw kind kunnen bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente uw aanvraag afwijst. Ook als u vindt dat de gemeente u geen passend aanbod voor jeugdhulp doet, kunt u bezwaar maken. In de Jeugdwet is er geen recht op een second opinion. Maar een gemeente kan er zelf voor kiezen om een second opinion aan te bieden.