Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis vangt kinderen op die niet langer thuis kunnen wonen. Eén of beide ouders krijgen betaald voor de zorg aan de kinderen. De betaalde ouder heeft altijd een passende opleiding.

Voordelen gezinshuis

De voordelen van een gezinshuis:

  • kinderen groeien op in een normaal gezin;
  • professionele aandacht voor de problemen van het kind;
  • ten minste 1 van de ouders houdt zich fulltime bezig met de opvoeding.

Indicatie nodig voor plaatsing

Kinderen die in aanmerking komen voor een gezinshuis, hebben vaak meerdere en ingewikkelde problemen. Ze komen vaak uit een gezin waar veel problemen zijn of waar de kinderen niet veilig zijn. Voor plaatsing in een gezinshuis hebben kinderen een indicatie nodig.

Een kind krijgt zo'n indicatie van een gemeente. Vaak gaat dit via een jeugdteam of een wijkteam, of via het Centrum voor Jeugd en Gezin van een gemeente.