Doelgroepen jodiumtabletten

Voor de eenmalige verspreiding van jodiumtabletten zijn twee doelgroepen te onderscheiden:

 1. Mensen tot en met 40 jaar, die binnen de 0-20 kilometerzone (hemelsbreed) rondom een kerncentrale wonen.
 2. Kinderen tot 18 jaar, die binnen de 20-100 kilometerzone (hemelsbreed) rondom een kerncentrale wonen.

Het verschil heeft te maken met de volgende factoren:

 • De afstand van woonadres tot kerncentrale.
  Hoe verder van de plaats van het mogelijke ongeval, hoe minder de blootstelling aan radioactieve stoffen.
 • De schildklier.
  Hoe ouder, hoe minder kans op schildklierkanker door radioactief jodium.
  Kinderen tot 18 hebben het meeste kans op schildklierkanker door radioactief jodium. Daarom geldt voor hen het grootste distributiegebied (tot 100 km vanaf een kerncentrale).
  Mensen tussen de 18 en 40 jaar oud hebben minder kans op schildklierkanker door radioactief jodium. Daarom geldt voor hen een kleiner distributiegebied (de 0-20 kilometerzone).
  Voor mensen boven de 40 jaar is er geen verhoogd risico op schildklierkanker door blootstelling aan radioactief jodium aangetoond. De kans op bijwerkingen bij het innemen van jodiumpillen neemt ook toe naarmate mensen ouder zijn.

Zwangere vrouwen van alle leeftijden behoren ook tot de doelgroepen waarvoor jodiumtabletten geschikt zijn. Tijdens een kernongeval kunnen zij jodiumtabletten innemen ter bescherming van hun ongeboren kind. De overheid weet niet of iemand zwanger is en kan daarom geen jodiumtabletten toesturen. Zwangere vrouwen kunnen daarom zelf vanaf 10 oktober 2017 jodiumtabletten kopen bij apotheken en drogisterijen (adviesprijs: €2,95).

Richtlijn leeftijd en kilometerbepaling per reactor*

Locatie kernreactor

Type kernreactor

0 t/m 40 jaar en zwangeren

0-18 jaar en zwangeren

Nederland

     
Borssele Kerncentrale 0-20 km 20-100
Delft** Onderzoeksreactor nvt 0-0,5 km
Petten** Onderzoeksreactor nvt 0-3 km

België

     
Doel Kerncentrale 0-20 km 20-100
Tihange Kerncentrale nvt 20-100
Mol Onderzoeksreactor 0-20 km nvt

Duitsland

     
Emsland** Kerncentrale 0-25 km 25-100 km

* Wanneer de 0-20 kilometerzones of de 20-100 kilometerzones dwars door een gemeente loopt, worden de jodiumtabletten binnen het postcodegebied van de gehele gemeente verspreid.

** Voor zowel de onderzoekscentrales Delft en Petten als de kerncentrale Emsland (Duitsland) gelden andere kilometerbepalingen. Dat heeft te maken met het vermogen van de kernreactoren