Nooddistributie jodiumtabletten

Van nooddistributie is sprake als er echt een kernongeval is of dreigt. Mensen in het getroffen gebied die zelf geen jodiumtabletten hebben, kunnen die dan alsnog krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toeristen, of mensen die hun jodiumtabletten kwijt zijn.

De veiligheidsregio’s die geheel of gedeeltelijk in de 0-100 kilometerzones van kernreactoren vallen, zijn hier verantwoordelijk voor. Ze  kunnen daarbij gebruik maken van een landelijk modelplan. Dat is opgesteld zodat de nooddistributie overal zoveel mogelijk op dezelfde manier gaat.