Waarom de overheid jodiumtabletten verspreidt

Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief  jodium opneemt. Om kostbare tijd bij een ongeval te besparen, deelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in oktober 2017 jodiumtabletten uit. Zo heeft de doelgroep de jodiumpillen altijd en direct bij de hand. Op deze manier is Nederland beter voorbereid op een mogelijk kernongeval.

Definities

  • Jodiumprofylaxe: het preventief slikken van jodium (tabletten) om de opname van radioactief jodium in de schildklier zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Predistributie: het uitdelen van jodiumtabletten aan vooraf bepaalde doelgroepen zonder dat er een acute dreiging is van een kernongeval.
  • Nooddistributie: het uitdelen van jodiumtabletten bij een concrete dreiging van een kernongeval aan mensen die (nog) geen beschikking hebben over jodiumtabletten.
  • Doelgroep: de mensen die baat hebben bij de beschermende werking van jodiumtabletten.

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat Nederland goed is voorbereid op een kernongeval. Daarom heeft de minister van Economische Zaken op 2 juli 2014 aan de Tweede Kamer gemeld dat jodiumprofylaxe in grotere regio‚Äôs moet worden voorbereid (harmonisatiebesluit). Met het harmonisatiebesluit neemt Nederland dezelfde maatregelen als België en Duitsland op het moment van een kernongeval. Dit besluit is in lijn met de uitgangspunten van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap (IAEA).

Daarnaast heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 12 juli 2017 besloten om de distributie van jodiumtabletten in oktober 2017 te laten plaatsvinden (uitvoeringsbesluit). Dat betekent dat de nationale noodvoorraad jodiumtabletten die Nederland heeft, direct onder de doelgroep wordt gedistribueerd.

Hierdoor hoeven de jodiumpillen niet meer grootschalig te worden verspreid tijdens een kernongeval. Dat scheelt de hulpdiensten kostbare tijd. Dit is één van de lessen van de ramp in Fukushima (Japan). De jodiumtabletten zullen per post worden verzonden. Ongeveer 1,2 miljoen huishoudens zullen een doosje met jodiumtabletten ontvangen.

In de week van 3 oktober 2017 ontvangen de inwoners van  de 0-20 kilometerzones en de 20-100 kilometerzones een  vooraankondiging per post en via social mediakanalen. De distributie van de jodiumtabletten begint in de week van 9 oktober 2017. Naar verwachting duurt de verspreiding van de jodiumpillen twee weken.