Jongeren moeten naar school totdat zij 18 jaar zijn of een startkwalificatie hebben (een diploma mbo-2, havo of vwo). Zij mogen wel een bijbaan of vakantiebaan hebben of stage lopen. De Rijksoverheid stelt regels om te voorkomen dat dit werk te zwaar of gevaarlijk is.

Kabinet Rutte III: Maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Het kabinet wil een maatschappelijke diensttijd voor jongeren invoeren van maximaal 6 maanden. Hiervoor wil het kabinet tot € 100 miljoen per jaar uittrekken. Een jongere die de maatschappelijke diensttijd vervult, krijgt een getuigschrift bij zijn diploma. Een dergelijk getuigschrift is een voordeel als de jongere later solliciteert naar een functie bij de overheid. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.