Hoeveel mogen kinderen van 13 en 14 jaar werken?

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen  tussen 7.00 uur en 19.00 uur beperkt werken. Tijdens schoolweken mogen ze minder werken dan in vakantieweken. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet op zondag werken.

Werktijden kinderen van 13 en 14 jaar

Tabel met werktijden kinderen van 13 en 14 jaar
maximum arbeidstijden per: klusjes rond het huis en in de buurt licht niet-industrieel werk(*)
schooldag 2 uur per dag niet toegestaan
niet-schooldag 7 uur per dag 7 uur per dag
vakantiedag 7 uur per dag 7 uur per dag
schoolweek 12 uur per week 12 uur per week
vakantieweek 35 uur per week 35 uur per week
maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar 4 4
waarvan max. aaneengesloten 3 weken 3 weken
maximum aantal werkdagen per week 5 dagen 5 dagen
zondag niet toegestaan niet toegestaan

 (*) Licht niet-industrieel werk is bijvoorbeeld vakken vullen in de supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen.

Rusttijden kinderen van 13 en 14 jaar

Tabel met rusttijden kinderen van 13 en 14 jaar
rusttijden klusjes rond het huis en in de buurt licht niet-industrieel werk
minimum dagelijkse rust 14 uur 14 uur
in elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur
in vakanties 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur
aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur

30 minuten

30 minuten

Ouders helpen in de eigen zaak

Voor kinderen van ouders met een winkel of een landbouwbedrijf geldt een uitzondering. Zij mogen op schooldagen maximaal 2 uur in het bedrijf van hun ouders helpen. Maar niet meer dan 12 uur per week. Voorwaarde is dat het bedrijf één geheel vormt met het woonhuis van het kind. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, geldt de uitzondering niet. Dan gelden de normale regels.