Mogen kinderen vanaf 13 jaar meewerken aan uitvoeringen?

Kinderen van 13 jaar en ouder mogen meewerken aan uitvoeringen. Zoals aan een reclamespot of een optreden in het theater. Zij hebben geen ontheffing van de Inspectie SZW nodig. Zij moeten wel begeleiding krijgen van een deskundige. Voor kinderen van 13 tot en met 15 jaar gelden aparte regels, zoals maximale werktijden en rusttijden.

Maximale werktijden kinderen bij uitvoeringen

Werktijden kinderen 13-15 jaar bij uitvoeringen
Maximale arbeidstijd per Kinderen van 13 en 14 jaar Kinderen van 15 jaar
Schooldag 7 uur 8 uur
Niet-schooldag 7 uur 8 uur
Vakantiedag 7 uur 8 uur
Schoolweek 12 uur 12 uur
Vakantieweek 35 uur 40 uur

Pauzes, wachttijd en repetities ook werktijd

Op schooldagen tellen pauzes en wachttijden tijdens een uitvoering als werktijd. Ook repetities tellen op schooldagen als arbeidstijd.

Werken tijdens vakantieweken

Een kind van 13 of 14 jaar mag per jaar maximaal 4 vakantieweken werken, waarvan 3 weken achter elkaar.
Een kind van 15 jaar mag per jaar maximaal 6 vakantieweken werken, waarvan 4 weken achter elkaar.

Maximumaantal uitvoeringen

Als kinderen van 13 tot en met 15 jaar meedoen aan een uitvoering, gelden de volgende regels.

Maximumaantal dagen in een leeftijdsjaar voor kinderen van 13 en 14

 • in schoolweken: 24 dagen in een leeftijdsjaar met een maximum van 3 dagen per week. Het gaat om de periode waarin het kind 13 of 14 is, en niet om een kalenderjaar;
 • in een vakantieweek: maximaal 5 dagen per week, waarvan maximaal 3 dagen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 • het maximum aantal uitvoeringen is 24 dagen in een leeftijdsjaar. Dit is inclusief het aantal dagen tijdens schoolweken;
 • op vakantiedagen tellen de repetities mee voor het maximumaantal dagen in een leeftijdsjaar dat een kind mag werken.

Repetities

Repetities tellen niet mee voor het aantal dagen dat het kind per leeftijdsjaar mag werken. Maar worden van de repetities opnamen gemaakt om in het openbaar te vertonen? Dan telt de repetitietijd wel mee voor het maximale aantal dagen dat het kind mag werken.

Maximumaantal dagen in een leeftijdsjaar voor kinderen van 15

 • in schoolweken: 24 dagen in een leeftijdsjaar met een maximum van 3 dagen per week. Het gaat om de periode waarin het kind 15 is, en niet om een kalenderjaar;
 • in een vakantieweek: maximaal 5 dagen per week, waarvan maximaal 3 dagen tussen 19.00 en 23.00 uur.

Repetities

Repetities tellen niet mee voor het aantal dagen dat het kind in een leeftijdsjaar mag werken. Maar worden van de repetities opnamen gemaakt om in het openbaar te vertonen? Dan telt de repetitietijd wel mee voor het maximale aantal dagen dat het kind mag werken.

Minimale rusttijden kinderen bij uitvoeringen

Rusttijden kinderen 13-15 jaar bij uitvoeringen
Rusttijden Kinderen van 13 en 14 jaar Kinderen van 15 jaar
minimum onafgebroken dagelijkse rust 14 uur 12 uur
in elk geval tussen 23.00 - 8.00 uur 23.00 - 7.00 uur
In vakanties 23.00 - 7.00 uur 23.00 - 7.00 uur
Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 uur 30 minuten 30 minuten

Werken op zondag bij uitvoeringen

Kinderen van 13 tot en met 15 jaar mogen op zondag meewerken bij uitvoeringen als:

 • het nodig is voor de uitvoering;
 • het in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en ouders staat;
 • de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Verder geldt voor werken op zondag:

 • minimaal 5 vrije zondagen per 16 weken;
 • zondag werken, dan de zaterdag daarvóór vrij;
 • repetities tellen niet mee voor het aantal zondagen dat het kind mag werken. Maar worden van de repetities opnamen gemaakt om in het openbaar te vertonen? Dan telt de repetitietijd wel mee.