Welk werk mogen kinderen van 13, 14 en 15 jaar doen tijdens hun maatschappelijke stage en hoe lang?

Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen tijdens hun maatschappelijke stage licht werk doen. Werktijden en rusttijden hangen af van de periode waarin het kind werkt: tijdens een schoolweek of tijdens een vakantieweek.

Werk tijdens maatschappelijke stage

Tijdens een maatschappelijke stage doen scholieren vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis of op een zorgboerderij. Kinderen van 13, 14 of 15 jaar mogen daarbij geen zwaar werk verrichten. De school moet een stageovereenkomst afsluiten met de organisatie waarvoor het kind werkt.

Maximale werktijden maatschappelijke stage

Maximale werktijden tijdens de maatschappelijke stage 
Maximum arbeidstijden per: 13 en 14 jaar jaar 15 jaar
schooldag 2 uur per dag 2 uur per dag
niet-schooldag 7 uur per dag 8 uur per dag
vakantiedag 7 uur per dag 8 uur per dag
schoolweek 12 uur per week 12 uur per week
vakantieweek 35 uur per week 40 uur per week
maximum aantal dagen in een schoolweek 5 dagen 5 dagen

minimum aantal vrije zondagen

5 zondagen per 16 weken 5 zondagen per 16 weken
maximum aantal vakantieweken per jaar 4 vakantieweken, waarvan maximaal 3 aaneengesloten 6 vakantieweken, waarvan maximaal 4 aaneengesloten

Niet werken op zondag

Kinderen van 13 tot en met 15 jaar mogen niet werken op zondag. Behalve als dit voor het werk nodig is. Bijvoorbeeld als een kind helpt bij een kerkdienst of een viering. Verder gelden voor werken op zondag de volgende voorwaarden:

  • De ouders moeten toestemming geven.
  • Als een kind werkt op zondag, heeft het de zaterdag daarvoor vrij.
  • Het kind is tenminste 5 zondagen vrij in een periode van 16 aaneengesloten weken.

Rusttijden per dag maatschappelijke stage

Rusttijden per dag tijdens de maatschappelijke stage 
Minimale rusttijden 13 en 14 jaar 15 jaar
minimum aantal uren aaneengesloten dagelijkse rust 14 uur 12 uur
op schooldagen in elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur
in vakanties in elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur 21.00 - 7.00 uur

aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur

30 minuten

30 minuten

Optelsom uren maatschappelijke stage en bijbaan

De maatschappelijke stage geldt als werk. Heeft een kind dat stage loopt ook een bijbaan? Dan moeten de uren van de stage bij de uren van de bijbaan worden opgeteld. Het totaal van deze uren mag de maximale werk- en rusttijden niet overschrijden.