Beslisnota bij Kamervragen uit WGO Sport

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen uit WGO Sport (PDF | 2 pagina's | 137 kB)