Kamerbrief over uitvoering motie wijziging van de Wet op de kansspelen

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de aangenomen moties die zijn ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel over wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime.