Kamerbrief met beleidsreactie op de zbo evaluatie van de Kansspelautoriteit 2017-2021

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 -2021'. Het rapport evalueert de de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de Kansspelautoriteit (Ksa) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Hij geeft zijn beleidsreactie. Ook stuurt hij de beleidsreactie van de Kansspelautoriteit (Ksa). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief met beleidsreactie op de zbo evaluatie van de Kansspelautoriteit 2017-2021 (PDF | 4 pagina's | 176 kB)