Benoeming bestuursvoorzitter Kansspelautoriteit

Drs. R.J.P (René) Jansen wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 oktober 2018. De heer Jansen zal gaan samenwerken met mr. B.C.M. (Bernadette) van Buchem, die per 15 oktober aantreedt als bestuurslid en vice-voorzitter van de Kansspelautoriteit.

René Jansen was van augustus 2015 tot april 2018 lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarnaast was hij in die periode voorzitter van het European Healthcare Fraud & Corruption Network. Daarvoor werkte hij als bestuursadviseur bij Twynstra Gudde en vervulde hij meerdere bestuursfuncties bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook is hij werkzaam geweest bij het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jansen studeerde Sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast rondde hij de opleiding ‘Senior Managers in Government’ aan de Harvard University af.

Bernadette van Buchem is momenteel directeur Consumenten bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarvoor vervulde zij verschillende functies via ABD-interim en was ze werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken, onder meer als adjunct secretaris-generaal en directeur Interne Zaken. Van Buchem studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Kansspelautoriteit (Ksa) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving rond kansspelen. Ook verleent de Ksa vergunningen voor het mogen organiseren van kansspelen. Daarmee draagt de Ksa bij aan een veilig en verantwoord kansspelaanbod, het voorkomen van kansspelverslaving, bescherming van de consument en het tegengaan van fraude, witwassen en andere criminaliteit.