Beoogde datum inwerkingtreding Wet kansspelen op afstand: 1 maart 2021

De Wet kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 maart 2021 in werking treden. Dat is twee maanden later dan de oorspronkelijk beoogde datum.  Hierdoor ontstaat meer ruimte voor alle betrokken partijen om zich voor te bereiden op de komst van deze nieuwe wet die het online aanbod van kansspelen in Nederland reguleert.

Met de inwerkingtreding van de wet treden meteen een aantal zaken in werking: het verscherpte handhavingsinstrumentarium van de Kansspelautoriteit, het aangescherpte preventiebeleid voor landgeboden aanbieders, de aangescherpte beperkingen ten aanzien van reclame en de verplichting tot afdracht aan het verslavingspreventiefonds. De opening van de online kansspelmarkt is voorzien voor 1 september 2021. Zowel landgebonden aanbieders als online aanbieders moeten vanaf dat moment zijn aangesloten op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over deze planning.

Om de implementatievoorbereiding te ondersteunen is de lagere regelgeving behorende bij de Wet kansspelen op afstand reeds in conceptversie openbaar gemaakt. Voorafgaand aan de inwerkingtreding vindt officiële bekendmaking van de lagere regelgeving plaats. De Kansspelautoriteit zal op haar website nadere informatie delen waarmee partijen zich kunnen voorbereiden op implementatie van de wet.