Infographic bij 4e voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Overzicht van inzet en resultaten van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Infographic bij 4e voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (PDF | 2 pagina's | 660 kB)