Kamerbrief over Appreciatie motie leden Westerveld (GL) en Wörsdörfer (VVD) om thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling opnieuw in de curricula van opleidingen te agenderen

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer zijn appreciatieop de motie van Westerveld (GL) en Wörsdörfer (VVD) om thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling opnieuw in de curricula van opleidingen te agenderen.

Kamerbrief over Appreciatie motie leden Westerveld (GL) en Wörsdörfer (VVD) om thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling opnieuw in de curricula van opleidingen te agenderen (PDF | 1 pagina | 78 kB)