Peiling vermoedens kindermishandeling

Bij de start van de campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ over huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid een flitspeiling laten afnemen. Doel van de peiling was om te achterhalen hoeveel Nederlanders weleens kindermishandeling hebben vermoed en wat zij met deze vermoedens hebben gedaan. PanelWizard Direct heeft de online peiling uitgevoerd onder 2.663 Nederlanders van 18 jaar en ouder. 1.002 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld, omdat zij weleens getwijfeld hebben of een (sterk) vermoeden hadden van kindermishandeling.