Toezicht versterken door samenwerken

Versterken van toezicht en handhaving en kwaliteitsverbetering bij gastouderbureaus door samenwerking in de keten.