Besluit op Wob-verzoek over toepassing artikel 13 Wet Kinderopvang

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over toepassing artikel 13, tweede lid onder b van de Wet Kinderopvang.  Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).