Kwaliteit kinderopvang verbeteren

Het is belangrijk dat kinderen goede kinderopvang krijgen. De overheid verhoogt daarom de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen. Hiervoor investeert het kabinet vanaf 2017 € 200 miljoen per jaar extra in de kinderopvang.

Waarom kwaliteit kinderopvang verbeteren?

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten.

Hoe kwaliteit kinderopvang verbeteren?

Wat doet de overheid om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren: 

 • Kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen

  Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen moeten zich houden aan wettelijke kwaliteitseisen. Zo zijn er voorwaarden aan de groepsgrootte en groepssamenstelling in de kinderopvang. En moeten medewerkers in de kinderopvang de juiste diploma’s hebben.
  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe kwaliteitseisen.
 • Kwaliteitsoordeel kinderopvang

  Voor ouders komt er een kwaliteitsoordeel. Zo kunnen zij zien hoe goed een bepaalde kinderopvang is. Het kwaliteitsoordeel wordt onafhankelijk, openbaar en voor iedereen toegankelijk. De GGD gaat dit ontwikkelen, samen met ouders en vertegenwoordigers van de kinderopvang. In 2018 start de GGD met pilots om ervaring op te doen met het kwaliteitsoordeel.
 • Adviesrecht oudercommissie

  Sinds 1 januari 2018 kan de oudercommissie over meer onderwerpen advies uitbrengen. Bijvoorbeeld over het voedingsbeleid, de openingstijden en de prijs van de kinderopvang.
  De kinderopvangondernemer zorgt er voor dat de oudercommissie tijdig de informatie ontvangt.
 • Kwaliteit verbeteren van gemeentelijk toezicht op kinderopvang 

  Gemeenten moeten toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijk taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. Met gemeenten die (nog) niet aan de wettelijke eisen voldoen, maakt de Inspectie verbeterafspraken.
  Wilt u weten wat de kwaliteit is van het gemeentelijk toezicht op de kinderopvang? Bekijk dan het rapport van de Inspectie van het Onderwijs: Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2015.
 • Coach voor medewerkers

  Alle medewerkers in de kinderopvang krijgen een coach. Een hbo-geschoolde pedagogisch medewerker zal de medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen kinderdagverblijven

De overheid wil dat de kwaliteit van de peuterspeelzalen verbetert. Op 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ingegaan. Deze wet stelt peuterspeelzalen gelijk aan kinderopvang. Dit betekent dat peuterspeelzalen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als kinderdagverblijven. Dankzij deze wet kunnen ouders met een kind op de peuterspeelzaal in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Meer informatie over nieuwe regels voor kinderopvang en peuterspeelzalen

Op de website Veranderingenkinderopvang.nl vindt u meer informatie over de nieuwe kwaliteitseisen. Deze informatie is vooral bedoeld voor professionals in de kinderopvang.