Kwaliteitseisen omgevormde peuterspeelzalen

Sinds 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat is een gevolg van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voormalige peuterspeelzalen moeten dus voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Bekijk de kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven