Kwaliteitseisen omgevormde peuterspeelzalen

Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voormalige peuterspeelzalen moeten dus voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Bekijk de kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven