Benchmark en Sectorrapport Kinderopvang jaarcijfers 2020

Bent u ook benieuwd welke gevolgen COVID-19 in 2020 heeft gehad voor de financiële ontwikkeling van de sector en of dat overeenkomt met de cijfers van uw eigen organisatie?

Lever dan uw jaarcijfers van 2020 aan bij het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en vul de vragenlijst in.

Nadat het Waarborgfonds alle jaarcijfers en vragenlijsten verwerkt heeft, ontvangt u een maatwerkrapport. Daarmee heeft u inzicht in hoe uw financiële ontwikkeling overeenkomt met die van de sector en met organisaties die vergelijkbaar zijn met uw organisatie.

Met het aanleveren van uw jaarrekening aan het Waarborgfonds neemt u automatisch deel aan het sectorrapport. Voor het 17e jaar brengt het Waarborgfonds dit rapport uit wat inzicht geeft in de financiële ontwikkeling van de sector. Alle cijfers worden uiteraard anoniem verwerkt en zijn niet individueel herleidbaar.

Lever direct uw jaarcijfers 2020 aan op de website van Waarborgfonds Kinderopvang

Zijn er vragen over deelname? Óf wilt u graag meedoen, maar weet u niet zeker of uw cijfers geschikt zijn? Neem contact op met het Waarborgfonds via info@waarborgfondskinderopvang.nl.