Pedagogisch medewerkers vergroten interactievaardigheden tijdens spel

In opdracht van het Ministerie van SZW is binnen het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang het onderzoek “Kwaliteit taal, spel en denken” onlangs afgerond. In dit onderzoek is inzicht verkregen in drempels bij spelinteracties die pedagogisch medewerkers in de kinderopvang ervaren. Dit heeft geleid tot een professionaliseringstraject. 

Dit is het tweede interview in een reeks van afgeronde projecten van het programma Kwaliteit Kinderopvang die gepubliceerd worden. U kunt op de website van ZonMw meer lezen over het interview en over de resultaten van het project “Kwaliteit taal, spel en denken”.

Meer informatie over het eerste interview en onderzoek