Inhaalprogramma’s voorschoolse educatie nu in alle weken dit jaar mogelijk

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters die dit vanwege de gevolgen van COVID-19 nodig hebben. 

Als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs stelde het kabinet dit jaar € 10,7 miljoen beschikbaar voor een nieuwe aanvraagperiode. Na de aanvraagperiode dit voorjaar blijkt er voldoende geld beschikbaar voor een extra aanvraagperiode. In tegenstelling tot de eerdere aanvraagperiodes, is het voor kindercentra dit keer ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor een inhaalprogramma in de weken dat zij al een regulier aanbod voorschoolse educatie hebben. Houders van kindercentra kunnen van 1 augustus tot en met 10 september een aanvraag indienen. De programma’s kunnen worden aangeboden tot en met 9 januari 2022.

Houders van kindercentra kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De subsidie is bedoeld voor programma’s om verdere achterstand als gevolg van de coronamaatregelen bij peuters met een risico op een onderwijsachterstand te voorkomen. De programma’s moeten aanvullend zijn op het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie en kunnen alleen plaatsvinden op kindercentra die ook reguliere voorschoolse educatie aanbieden. Alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie mogen deelnemen. Het kan gaan om een aanbod in de herfst- of kerstvakantie van 2021, of om een aanbod in de reguliere weken van voorschoolse educatie. Voorheen konden kindercentra die regulier al open zijn in de schoolvakanties geen subsidie aanvragen voor een inhaalprogramma. In de nieuwe aanvraagperiode kan dit wel. Zij kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een inhaalprogramma van 4 uur per week bovenop het reguliere programma voorschoolse educatie. Het totale aanbod van reguliere voorschoolse educatie en inhaalprogramma tezamen is maximaal 6 uur per dag.  

Meer informatie