Plannen: nieuwe financiering kinderopvang

Het  kabinet  heeft  plannen  om  de  kinderopvang  op  een  andere  manier  te  financieren.  De  nieuwe  manier  van  financieren  komt  in  de  plaats  van  de  huidige  kinderopvangtoeslag.  

Waarom kinderopvang op een nieuwe manier financieren?

Het  kabinet  wil  de  financiering  van  kinderopvang  eenvoudiger  maken  en  minder  gevoelig  voor  fouten. Ouders krijgen hierdoor eerder zekerheid over hun recht op kinderopvangvergoeding. En over de hoogte van hun eigen bijdrage.   Ook wil het kabinet schulden bij ouders  door hoge terugvorderingen voorkomen.

Wat betekenen de plannen voor ouders?

Het is de bedoeling dat de  Dienst  Uitvoering  Onderwijs  (DUO)  de  nieuwe  financiering  gaat uitvoeren.  Als  ouder  betaalt  u  uw  bijdrage  straks aan  hen.  Daarna  berekent  DUO  uw  maandelijkse  bijdrage  op  basis  van  uw  inkomen.  DUO  vult  uw  bijdrage  aan  met  de  rijksbijdrage  (de  huidige  kinderopvangtoeslag).  Daarna  maken zij  het  hele  bedrag  over  naar  de  kinderopvangorganisatie.

Wat betekenen de plannen voor kinderopvangorganisaties?

Als  kinderopvangorganisatie  krijgt  u  de  rijksbijdrage  (de  huidige  kinderopvangtoeslag)  en  de  eigen  bijdrage  van  ouders  rechtstreeks  uitbetaald. Dit  nadat  u  het  kostenoverzicht  via  een  digitaal  portaal  heeft  verstuurd  naar  DUO.  Zij maken het  hele  bedrag  in  één  keer  aan  u  over.

Planning nieuw betalingssysteem

Bij  de  verder  uitwerking  van  de  plannen  zijn  vertegenwoordigers  van  de  sector,  brancheorganisaties  en  ouders  betrokken.  De  verwachting  is  dat  in  2018  het  wetsvoorstel  aan  de  Tweede  Kamer  wordt  aangeboden.