Plannen: nieuwe financiering kinderopvang

Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een andere manier te financieren. De nieuwe manier van financieren komt in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat de nieuwe financiering uitvoeren. 

Waarom kinderopvang op een nieuwe manier financieren?

Het kabinet wil de financiering van kinderopvang eenvoudiger maken door kinderopvanginstellingen rechtstreeks te betalen. En door de ouderbijdrage te berekenen op basis van een vastgesteld inkomen. De plannen moeten de financiering van kinderopvang makkelijker maken voor ouders. En ouders eerder zekerheid bieden. Net als minder gevoelig voor fouten en fraude.

Hoe werkt het nieuwe systeem voor ouders?

Als ouder betaalt u uw bijdrage aan DUO. Daarna berekent DUO uw maandelijkse bijdrage op basis van uw inkomen. DUO vult uw bijdrage aan met de overheidsbijdrage (de voormalige kinderopvangtoeslag). Daarna maakt DUO het hele factuurbedrag over naar de kinderopvanginstelling.

Hoe werkt het nieuwe systeem voor ondernemers?

Als ondernemer krijgt u de overheidsbijdrage (de voormalige kinderopvangtoeslag) en eigen bijdrage van ouders direct van DUO. De betalingen gaan via een digitaal systeem. U stuurt hier maandelijks een factuur naartoe. Daarna betaalt de ouder zijn bijdrage en vult de overheid deze bijdrage aan met de overheidsbijdrage. DUO maakt het hele factuurbedrag in 1 keer aan u over.

Planning nieuw betalingssysteem

De nieuwe financiering wordt vanaf 2019 geleidelijk ingevoerd en zal pas in 2020 volledig worden ingevoerd.