VOG-aanvraag kinderopvang

Iedereen die woont of werkt in de kinderopvang,  moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Dat geldt ook voor mensen die tijdens kantooruren regelmatig aanwezig zijn in de kinderopvang. Voor die inschrijving is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Persoon (VOG NP) nodig. 

De VOG moet de functieaspecten 84 en/of 86 hebben. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden. U vraagt een VOG aan bij Dienst Justis.

Er zijn verschillende VOG’s:

Aanvraagformulier voor iedereen die woont of werkt op een opvanglocatie

Het aanvraagformulier (in)direct zorg kinderen/huisgenoot is voor:

 • vaste en tijdelijke medewerkers in de kinderopvang in loondienst;
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten;
 • stagiairs;
 • vrijwilligers;
 • uitzendkrachten;
 • zelfstandigen;
 • kantoorpersoneel (administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen).

Aanvraagformulier voor mensen die regelmatig aanwezig zijn op een opvanglocatie

Het aanvraagformulier structureel aanwezige (in)directe zorg kinderen is voor iedereen die regelmatig op de kinderopvang is. Regelmatig is: minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie zijn tijdens opvanguren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. Ouders die alleen hun kind(eren) komen brengen en halen vallen hier niet onder.

Aanvraagformulier voor eigenaren van eenmanszaken en bestuurders

Het aanvraagformulier houder organisatie zorg kinderen is voor:

 • een eigenaar van een eenmanszaak;
 • bestuurders van een bedrijf of organisatie met een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting).

Het gaat om een natuurlijk persoon. Met deze VOG voldoen zij aan alle functieaspecten (11, 21, 22, 84 en/of 86).  Zij hebben de VOG nodig voor de kinderopvang en diens inschrijving in het Personenregister kinderopvang. Hiermee voldoen zij ook aan de eisen die de Wet kinderopvang aan bestuurders en eigenaren van eenmanszaken stelt.  De GGD als toezichthouder controleert dit

Aanvraagformulier voor bedrijven en organisaties

Is de houder van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau een rechtspersoon, zoals een bedrijf of organisatie? Dan moet de eigenaar het standaard aanvraagformulier VOG rechtspersonen gebruiken. Ook samenwerkingsverbanden als VOF ‘s en maatschappen moeten voor de kinderopvang een VOG rechtspersonen hebben.

De VOG rechtspersonen moet zijn afgegeven voor ‘inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang’. De bestuurders die op de VOG rechtspersonen staan vermeld, kunnen zich hiermee inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Ze hoeven geen persoonlijke VOG meer aan te vragen. Voorwaarde is wel dat de VOG niet ouder is dan 2 maanden.

Met deze VOG voldoet de rechtspersoon en de bestuurders aan de voor de kinderopvang benodigde screening voor houders en bestuurders. De GGD als toezichthouder controleert dit. 

VOG met profiel 60, 40 en 45 niet meer bruikbaar

Sinds 1 juli 2018 kunt u voor de inschrijving in het personenregister een aantal VOG’s niet meer gebruiken. Het gaat om de VOG’s met profielen:

 • 60 (onderwijs);
 • 40 (vakantiegezinnen en adoptie);
 • 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).

Deze profielen zijn vervallen omdat ze niet specifiek genoeg zijn voor functies in de kinderopvang. Daarom zijn ze vervangen door de functieaspecten 84 (zorg voor minderjarigen) en 86 ( kinderopvang). 

Stond u vóór 1 juli 2018 al ingeschreven in het personenregister met profiel 60, 40 of 45? Dan hoeft u geen nieuwe VOG aan te vragen.

Werkgever kan extra screening vragen

Een werkgever in de kinderopvang kan een medewerker extra laten screenen. Bijvoorbeeld op fraude bij iemand die kantoorwerk gaat doen. Of op strafbare gedragingen in het verkeer bij een medewerker die kinderen vervoert. De werkgever kan dit aankruisen op het VOG-aanvraagformulier.