VOG-aanvraag kinderopvang

Iedereen die werkt bij een kinderopvang of regelmatig aanwezig is op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Voor die inschrijving is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig (niet ouder dan 2 maanden). U kunt een VOG aanvragen bij Dienst Justis met behulp van onderstaande formulieren.

NB: VOG met profiel 60, 40 en 45 niet meer bruikbaar

Vanaf 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om voor de inschrijving in het personenregister een VOG te gebruiken met profiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier). Deze profielen zijn vervallen omdat de beoordeling bij deze profielen afwijkt van de beoordeling bij een functie in de kinderopvang. Personen die al vóór 1 juli 2018 ingeschreven staan in het personenregister met profiel 60, 40 of 45 hoeven geen nieuwe VOG aan te vragen.

Aanvraagformulier voor iedereen die woont of werkt op een opvanglocatie

Het aanvraagformulier (in)direct zorg kinderen/huisgenoot is voor iedereen die woont op een opvanglocatie en werkt in de kinderopvang. Dit aanvraagformulier is voor:

  • vaste en tijdelijke medewerkers in de kinderopvang in loondienst;
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten;
  • stagiairs;
  • vrijwilligers;
  • uitzendkrachten;
  • zelfstandigen;
  • kantoorpersoneel (administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen).

Aanvraagformulier voor mensen die regelmatig aanwezig zijn op een opvanglocatie

Het aanvraagformulier structureel aanwezige (in)directe zorg kinderen is voor iedereen die minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is tijdens opvanguren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. Ouders die alleen hun kind(eren) komen brengen en halen vallen hier niet onder.

Aanvraagformulier voor eigenaren van een opvanglocatie

Het aanvraagformulier houder organisatie zorg kinderen is voor de eigenaar (houder) van een kinderdagverblijf of gastouderbureau. Het gaat om een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, zzp’er of een eenmansbedrijf. Het gaat dus niet om een rechtspersoon, zoals een bedrijf of een organisatie.

Aanvraagformulier voor bedrijven en organisaties

Is de eigenaar (houder) van een kinderdagverblijf of gastouderbureau een rechtspersoon, zoals een bedrijf of een organisatie? Dan moet de eigenaar het standaard aanvraagformulier VOG rechtspersonen gebruiken.

Werkgever kan extra screening vragen

Een werkgever in de kinderopvang kan een medewerker extra laten screenen. Bijvoorbeeld op fraude bij iemand die kantoorwerk gaat doen. Of op strafbare gedragingen in het verkeer bij een medewerker die kinderen vervoert. De werkgever kan dit aankruisen op het VOG-aanvraagformulier.