VOG-aanvraag kinderopvang

Iedereen die woont of werkt in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dat geldt ook voor mensen die tijdens kantooruren structureel aanwezig zijn in de kinderopvang.

VOG vereist

Voor die inschrijving in het PRK heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Met een VOG bewijst u dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitoefenen van een bepaalde taak of beroep.

De VOG Natuurlijke Personen (NP) die u gebruikt voor de inschrijving in het Personenregister kinderopvang mag niet ouder zijn dan 2 maanden. En de VOG moet zijn afgegeven op de functieaspecten 84 (zorgdragen voor minderjarigen) en/of 86 (werkzaam in de kinderopvang). Meer uitleg leest u in de documenten VOG op de website van Justis.

VOG aanvragen

U kunt de VOG op 3 manieren aanvragen:

 1. Via de gemeente
  De organisatie vult het aanvraagformulier VOG in. De aanvrager vult zijn eigen gegevens aan en dient de aanvraag in bij de gemeente waar hij of zij in de Basisregistratie (BRP) staat ingeschreven. Voor de kinderopvang zijn een aantal standaard aanvraagformulieren voor de VOG beschikbaar (zie hieronder).
 2. Digitaal
  Dit kan alleen wanneer de organisatie de VOG-aanvraag digitaal klaarzet voor de aanvrager. Verder is digitaal aanvragen alleen mogelijk wanneer de organisatie en de aanvrager aan enkele voorwaarden voldoen.
 3. Rechtstreeks bij Justis
  Als u niet staat ingeschreven in de BRP of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. Let hierbij op dat u eerst uw burgerservicenummer aanvraagt

Op de website van Justis vindt u meer informatie over de 3 verschillende manieren waarop u een VOG kunt aanvragen. Weet u niet precies hoe u als organisatie de VOG-aanvraag moet invullen? Raadpleeg dan de VOG-invulinstructie voor organisaties

Standaard aanvraagformulieren voor de VOG kinderopvang

Voor de kinderopvang zijn een aantal standaard aanvraagformulieren voor de VOG beschikbaar. Er zijn 4 verschillende VOG’s waarvoor u een aanvraagformulier kunt invullen:

Werkgever kan medewerker extra laten screenen

Een werkgever in de kinderopvang kan een medewerker extra laten screenen. Bijvoorbeeld op fraude bij iemand die kantoorwerk gaat doen. Of op strafbare gedragingen in het verkeer bij een medewerker die kinderen vervoert. De werkgever kan dit aankruisen op het VOG-aanvraagformulier.

Continue screening voor medewerkers in kinderopvang

Medewerkers in de kinderopvang worden continue gescreend op strafbare feiten. In de handleiding continu screening kinderopvang kunt u hier meer informatie over lezen.

VOG met profiel 60, 40 en 45 niet meer bruikbaar

Sinds 1 juli 2018 kunt u voor de inschrijving in het personenregister een aantal VOG’s niet meer gebruiken. Het gaat om de VOG’s met profielen:

 • 60 (onderwijs);
 • 40 (vakantiegezinnen en adoptie);
 • 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).

Deze profielen zijn vervallen omdat ze niet specifiek genoeg zijn voor functies in de kinderopvang. Daarom zijn ze vervangen door de functieaspecten 84 (zorg voor minderjarigen) en 86 ( kinderopvang). 

Stond u vóór 1 juli 2018 al ingeschreven in het personenregister met profiel 60, 40 of 45? Dan hoeft u geen nieuwe VOG aan te vragen.