VOG-aanvraagformulieren kinderopvang

Per 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dat geldt ook voor iedereen die structureel aanwezig is op de opvanglocatie tijdens opvanguren. Zo kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers en structureel aanwezigen op de opvanglocatie tijdens opvanguren continu screenen. Met als doel een veiliger kinderopvang.

Voor de kinderopvang en het inschrijven in het personenregister kinderopvang is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Een VOG is een verklaring waarmee u aantoont dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor een taak of functie. In dit geval de kinderopvang. U kunt een VOG aanvragen bij Dienst Justis. Bij de formulieren zit een toelichting voor het invullen. De formulieren zijn voor een deel al ingevuld. Er zijn speciale VOG-aanvraagformulieren voor de kinderopvang.

Als u zich wilt inschrijven in het Personenregister kinderopvang heeft u een geldige VOG nodig. Uw VOG kan om een aantal reden worden afgekeurd. Uw VOG kan bijvoorbeeld te oud zijn of is niet het juiste VOG-kenmerk ingevuld.

Aanvraagformulier (in)direct zorg kinderen/huisgenoot

Het aanvraagformulier (in)direct zorg kinderen/huisgenoot is voor iedereen die woont op een opvanglocatie en werkt in de kinderopvang. Dit aanvraagformulier is voor:

 • vaste en tijdelijke medewerkers in de kinderopvang in loondienst;
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten;
 • stagiairs;
 • vrijwilligers;
 • uitzendkrachten;
 • zelfstandigen;
 • kantoorpersoneel (administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen).

Aanvraagformulier structureel aanwezige (in)directe zorg kinderen

Het aanvraagformulier structureel aanwezige (in)directe zorg kinderen is voor iedereen die structureel aanwezig is in de kinderopvang tijdens opvanguren. Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. Deze personen moeten zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

Ouders die alleen hun kind(eren) komen brengen en halen hoeven zich niet in te schrijven in het register. Meer voorbeelden leest u in de factsheet Personenregister kinderopvang.

Aanvraagformulier houder organisatie zorg kinderen

Het aanvraagformulier houder organisatie zorg kinderen is voor de eigenaar (houder) van een kinderdagverblijf of gastouderbureau. Het gaat om een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, zzp’er of een eenmansbedrijf. Het gaat dus niet om een rechtspersoon, zoals een bedrijf of een organisatie. Dienst Justis controleert de houders op strafbare zaken die het werken met kinderen belemmeren. Ook kijkt Dienst Justis of er misschien risico is op fraude. Onderaan het VOG-aanvraagformulier staat 'februari 2018'.

Aanvraagformulier houder kinderdagverblijf rechtspersoon

Is de eigenaar (houder) van een kinderdagverblijf of gastouderbureau een rechtspersoon, zoals een bedrijf of een organisatie? Dan moet de eigenaar het standaard aanvraagformulier VOG rechtspersonen gebruiken met als doel inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang.

Werkgever kan extra screening vragen

Een werkgever in de kinderopvang kan een medewerker extra laten screenen. Bijvoorbeeld op fraude bij iemand die kantoorwerk gaat doen. Of op strafbare gedragingen in het verkeer bij een medewerker die kinderen vervoert. De werkgever kan dit aankruisen op het VOG-aanvraagformulier. Anders screent Dienst Justis alleen op 'belast zijn met de zorg voor minderjarigen' en ‘kinderopvang’.

Opdrachtgever VOG

In het VOG-formulier moet worden ingevuld wie de opdrachtgever voor de VOG is. Dit verschilt per situatie:

 • Medewerkers

  Voor de medewerker is dit de houder (eigenaar) van de organisatie. 
 • Gastouderopvang en hun volwassen huisgenoten

  Voor de gastouderopvang is dit de houder van het gastouderbureau.
 • Stagiairs

  Voor stagiairs is dit de school of de houder.
 • Uitzendkrachten

  Voor de uitzendkracht is dit het uitzendbureau.
 • Structureel aanwezige in de kinderopvang tijdens opvanguren

  Dat is de houder (eigenaar) van de organisatie waar de structureel aanwezige op de opvanglocatie aanwezig is. Voor de gastouderopvang is dit de houder (eigenaar) van het gastouderbureau.
 • Zelfstandigen

  Voor zelfstandigen is dit de houder (eigenaar) van de organisatie of het gastouderbureau.