VOG-aanvraagformulieren kinderopvang

Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen. Er zijn speciale VOG-aanvraagformulieren voor deze medewerkers.

Bij de formulieren zit een toelichting voor het invullen. De formulieren zijn voor een deel al ingevuld.

Aanvraagformulier medewerker (in)direct zorg kinderen/huisgenoot 

Het aanvraagformulier medewerker organisatie zorg kinderen is voor:

 • alle medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • alle gastouders (inclusief de huisgenoten);
 • stagiairs (ook bij maatschappelijke stages en snuffelstages van meer dan 60 uur per jaar);
 • vrijwilligers die regelmatig in de kinderopvang of een peuterspeelzaal werken;
 • uitzendkrachten;
 • kantoorpersoneel. 

Beroepskrachten hebben sinds 1 maart 2013 geen aparte VOG meer nodig als zij ook administratief werk gaan doen.

De Dienst Justis controleert deze medewerkers op strafbare zaken die het werken met kinderen belemmeren.

Aanvraagformulier houder kinderdagverblijf natuurlijk persoon

Het aanvraagformulier houder organisatie zorg kinderen is voor de eigenaar (houder) van een kinderdagverblijf, gastouderbureau of peuterspeelzaal. Het gaat om een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een zzp’er of een eenmansbedrijf. Het gaat dus niet om een rechtspersoon zoals een bedrijf of een organisatie. Dienst Justis controleert de houders op strafbare zaken die het werken met kinderen belemmeren. Ook kijkt Dienst Justis of er misschien risico is op fraude.

Datum nieuwe VOG-aanvraagformulieren 

Onderaan de nieuwe VOG-aanvraagformulieren staat 'december 2013'. Toen heeft dienst Justis namelijk de meest recente wijziging aangebracht in het algemene aanvraagformulier voor de VOG. Dit algemene aanvraagformulier is vervolgens ingevuld voor de kinderopvang.

Aanvraagformulier houder kinderdagverblijf rechtspersoon

Is de eigenaar (houder) van een kinderdagverblijf, gastouderbureau of peuterspeelzaal een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bedrijf of een organisatie? Dan moet hij het standaard aanvraagformulier VOG rechtspersonen gebruiken.

In de brochure Regels VOG in de kinderopvang en peuterspeelzalen vindt u meer informatie over de VOG in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

Werkgever kan extra screening vragen

Een werkgever in de kinderopvang kan een medewerker extra laten screenen. Op fraude bij iemand die kantoorwerk gaat doen. Of op strafbare gedragingen in het verkeer bij een medewerker die kinderen vervoert. De werkgever kan dit aankruisen op het nieuwe VOG-aanvraagformulier. Anders screent Dienst Justis alleen op 'belast zijn met de zorg voor minderjarigen'.

Opdrachtgever VOG

In het VOG-formulier moet worden ingevuld wie de opdrachtgever voor de VOG is. Dit verschilt per situatie:

 • Medewerkers

  Voor de medewerker is dit de houder (eigenaar) van de organisatie. 
 • Gastouderopvang

  Voor de gastouderopvang is dit de houder van het gastouderbureau. (Eerder was het ministerie van SZW de opdrachtgever.) 
 • Stagiairs

  Voor stagiairs is dit bij voorkeur de school. Dan hoeft de stagiair geen nieuwe VOG aan te vragen bij een nieuwe stageplek. 
 • Uitzendkrachten

  Voor de uitzendkracht is dit het uitzendbureau.