Aanvraagformulier 'Inschrijving van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang'

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot inschrijving in het register van buitenlandse kinderopvang van een kinderopvangvoorziening (dat wil zeggen: dagopvang of buitenschoolse opvang) in het buitenland. 

Let op: alleen een ouder of een formeel gemachtigde kan een aanvraag indienen. Het machtigingsformulier vindt u in de bijlage Machtiging van de toelichting. Als u voor meerdere kinderopvangvoorzieningen inschrijving in het register wenst, moet u meerdere formulieren invullen.